Pokud jste přihlášený v jakékoliv službě Google a chcete zároveň použít vyhledávání, majtel stránky se "nikdy" nedozví přes jaké klíčové slovo jste k němu přišel. Je to zapříčiněno přechodem Google na bezpečnější protokol HTTPS, který už ze samé podstaty nepřenáší informaci HTTP_REFERRER . Jako náhrazení ztráty těchto informací z Google Analytics, měl posloužit Webmaster tools, ale ani toto není 100%, v mém případě jen 6%.