V tomto článku bych rád popsal svou práci se systémem SEMOR, který nyní aktivně využívám pro analýzu svých webů. Zároveň bych SEMOR rád porovnal s konkurenčním systémem MOZ, od kterého jsem před krátkou dobou z důvodu opakovaných technických chyb odešel.