Kontrola prvků/elementů u vašich projektů - Augustýn jede

Od 9.7.2019 automaticky kontrolujeme u každého projektu 50 URL adres, na které náš robot Augustýn narazí ZDARMA. Augustýna na projekt pouštíme každý den.

Při procházení vašeho projektu na každé nalezené stránce kontrolujeme několik parametrů, které mohou ovlivnit výsledky ve vyhledávání.

TITLE není vyplněn

Element TITLE je viditelný ve výsledcích vyhledávání v tzv. snippetu a velkou mírou se podílí na zaujetí možného návštěvníka. Pokud necháte, tento element prázdný, vyhledávače si jej automaticky doplní.

TITLE je moc krátký (méně než 10 znaků)

Obsah popisu stránky je moc krátký? V podstatě to nemusí být nic špatného, ale je třeba se nad tím zamyslet jestli by nešlo prostoru, který vyhledávače poskytuji nějak lépe využít.

Původní : Kontakt
Upravený : Kontaktní informace - SEMOR.cz

Není vyplněn META descriptions

Description je druhá část snippetu,ta delší, a slouží k lepšímu popsání stránky uživateli, aby se mohl rozhodnout jestli na daný výsledek hledání klikne nebo půjde hledat dále. I tady platí, že vyhledávače si popisek stránky generují podle sebe z obsahu dané stránky, tak aby odpovídal hledanému výrazu.

META descriptions je moc krátké (méně než 50 znaků)

Duplicita názvu stránky - TITLE

V námi procházených stránkách u vašeho projektu byly nalezeny adresy, které mají vyplněno stejné TITLE - je to jako v knize, 2 kapitoly se taky nejmenují stejně.

Duplicita popisu stránky - META descriptions

V námi procházených stránkách u vašeho projektu byly nalezeny adresy, které mají vyplněno stejné descriptions.

H1 není na stránce

H1 je hlavní nadpis stránky, který je viditelný pro návštěvníky

Podobnosti v elementech

Na každé stránce kontrolujeme podobnost vyplněných textových elementů, jejich podobnost nemusí znamenat nic špatného, ale je škoda nevyužít prostoru pro . Tyto testy jsou příležitosti pro copywritera.

Podobnost H1 a TITLE je větší než 80%

Podobnost TITLE a DESCRIPTIONS je větší než 80%

Pokud vyhledávače zobrazí vámi zadané prvky ve snippetu nebude to pro možného návštěvníka moc informativní.

Kontakt | Semor.cz
kontakt

Stránka neexistuje - status code 404

Při procházení jsme narazily na URL adresu, které podle všeho neexistuje a váš projekt při jejím navštívení vrací kód 404

Chyba na serveru - status code 500

Chybový stav 500 většinou znamená nějakou chybu při zpracování požadavku na zobrazení stránky a nemožnost zobrazení stránky návštěvníkovi. Může se jednat o momentální problém při našem procházení, ale neškodí to prověřit.

Přesměrování 301

Přesměrování pomocí kódu 301 je v pořádku, ale nešlo by danou původní URL nahradit rovnou tou cílovou?

Time To First Byte > 500ms

Time To First Byte neboli TTFB je čas, jak dlouho musel Augustýn čekat, než začal dostávat odpověď na zobrazení nějaké vaši stránky. Pokud je hodnota větší než 500ms (půl sekundy) bylo by vhodné se na tyto stránky zaměřit a zkontrolovat jestli není nějaký problém s výkonem.

Time To First Byte > 1s

Pokud je TTFB větší než 1 sekundu, je to už docela větší problém i z pohledu návštěvníka, který takovou prodlevu zaznamená.

Time To First Byte > 30s

Pokud je TTFB větší než 30 sekundu, značí to většinou nějaký problém na straně serveru (vytížení, nečekaná zátěž).

URL je delší než 100 znaků

Dlouhé URL nemusí být vždy problémem, jen si je nikdo nezapamatuje ;)

NOINDEX - meta robots, header

U každé stránky kontrolujeme výskyt "noindex" v meta tagu robots, nebo v hlavičce (header) pod X-Robots-Tag.


2. a další kontrola - historie

Ke každé nalezené URL si uchováváme historii všech kontrolovaných hodnot (nejen těch co jsou zmíněny v testech). Pokud některou URL zpracujeme min. 2x je možné na ni sledovat i změny v obsahu, pokud k nějakým došlo.

Vyšší počet kontrolovaných URL

Prvních 50 URL adres každý den je u každého aktivního projektu v systému ZDARMA. Je možné nastavit pravidelnou kontrolu i pro více nalezených stránek za cenu 1 kontrola/ 1 URL = 1 kredit.Pokud tedy chcete u projektu kontrolovat 500 stránek každý den po dobu jednoho měsíce, cena by byla (500 - 50)* 30 => 13 500 kreditů => 135 Kč

Postupně doplňujeme hlídané parametry a prováděné testy.

11.9.2019 - doplnění

Přidal jsem graf, který znázorňuje u kolika stránek došlo k nějaké změně od poslední kontroly.

30.9.2019 - doplnění

Pro každé měření stránek je k dispozici podrobný přehled hodnocení a informací, které jsme zjistili.


Systém SEMOR ovládáme a proto rádi

...

Vít Reisiegel SEO specialista už od roku 2005, analytik, marketingový specialista

...

Roman Španiel SEO/PPC specialista

...

Stanislav Vasko Online marketing, webová analytika, procesní a aplikační analytik

...

Tomáš Stýskala SEO specialista

...

Daniel Kovalčík SEO specialista

...

Silvie Dluhošová SEO specialistka