".$em.""; sudokuMail("info@semor.cz","info@semor.cz","SEO konzultace",$text,"sablona_mailu_noti",array(),"UTF-8"); header("location: /seo-konzultace?send"); die(); } SEO::$title = "Řešení online marketingu - link building, konverze, návštěvnost, ppc"; SEO::$img = "https://www.semor.cz/img/foto/konzul.png"; $soc = soc(); INFO::URF(); $povel = "select id_uzivatele,popis from seo.uzivatele where verejny='A'"; $sql = INFO::conndbstr($povel); while($row=mysqli_fetch_row($sql)){ $info[$row[0]] = $row[1]; $idu[] = $row[0]; } $block = ""; if(isset($_GET["send"])){ $block = <<

Informace o poptávce

Vaše poptávka byla úspěšně odeslána. Nyní se vám v co nejkratší době ozveme.
Vít Michalek


EOF; } $povel = "select jmeno,foto,kategorie,pozn,url,fb,lb,tw,id_u from seo.doporucujeme where id_u in (".join(",",$idu).") order by rand()"; $sql = INFO::conndbstr($povel); while($row=mysqli_fetch_row($sql)){ $foto = $row[1]; $jmeno = $row[0]; $kategorie = $row[2]; $url = $row[4]; $fb = $row[5]; $pozn = $row[3]; $lb = $row[6]; $tw = $row[7]; $obs = $info[$row[8]]; $urli = ""; if($url!=""){ $urli = << EOF; } $fbi = ""; if($fb!=""){ $fbi = <<